OM  / ABOUT

Fotografi direkt ifrån fotografen


Hej, jag heter Henry och kallar mig den Undrande Vikingen. Jag började ta fotografi seriöst vid 18 och har nu gjort det i 40 år med några omvägar på vägen. Efter 30 år utomlands hittade jag hem till Sverige 2018 och har nu förverkligat drömmen om ett litet galleri. Den före detta glasskiosken har målats om för att visa en samling bilder och är belägen i Kåseberga på den svenska sydkusten en knapp kilometer ifrån skeppsättningen Ales Stenar rest på 600-talet. Likt vikingarna har jag rest i när och fjärran men jag tog bara bilder med mig hem.  Vare sig om du gör besöket personligt eller online hoppas jag att du uppskattar fotografier direkt ifrån fotografen.


Photography straight from the photographer


Hi, my name is Henry and I am the WonderingViking. I got serious with photography at 18 and have now clocked 40 years in business with a few detours along the way. After 30 years abroad I found my way home to Sweden in 2018 and realized the dream of a small gallery (of sorts).  The former ice-cream shop has been repainted to host a selection of my images and is located in Kåseberga on the Swedish South Coast half a mile from Ales Stenar a stone ship erected in the 7th century. Like the Vikings I have travelled far and wide but I brought only pictures home. Whether you visit in person or online I hope you enjoy the photography straight from the photographer.


Image

Bakom varje bild finns en historia  

Jag står bakom varje bild till 100% från tagningsögonblicket till utskrift och har jag full kontroll av hela processen. Bilderna skrivs ut på beställning av min HP skrivare med 12 arkivbeständiga Vivera bläck. Alla utskrifter sker på bomullsbaserade kvalitetespapper ifrån Hahnemuhle eller MOAB. Bilder tryckta på glansigt papper är också skyddade med Hahnemuhle Protective Spray som ett extra skydd.  Varje bild är präglad, signerad och numrerad i nedre högra hörnet av den vita kanten och erbjuds i två storlekar och upplagor:    


60x90 cm (~ 24x36") enbart utskrift med tunn vit kant. Upplaga av 10 (+2APs) från 3950 SEK 

40x60 cm (~ 16x24") enbart utskrift med tunn vit kant. Upplaga av 25 (+2APs) från 1950 SEK


Storleksjämförelse


Image

60x90 cm (~ 24x36")


Behind each image there is a story  

I stand behind every image 100% from the moment of shutter release to printout and have complete control of the entire process. The prints are made with my HP printer and 12 archival Vivera inks. All prints are made on cotton based quality papers from Hahnemuhle and MOAB. Images printed on glossy paper are protected with Hahnemuhle Protective Spray  as extra protection. Each image is imprinted signed  and numbered in the lower right corner of the white border and offered in two sizes and editions:     


60x90 cm (~ 24x36") print only with thin white border. Edition of 10 (+2APs) from 3950 SEK 

40x60 cm (~ 16x24") print only with thin white border. Edition of 25 (+2APs) from 1950 SEK


Storleksjämförelse


Image

40x60 cm (~ 16x24")