OM  / ABOUT

Hej, jag heter Henry och kallar mig den Undrande Vikingen. Jag började ta fotografi seriöst vid 18 och har nu gjort det i 40 år med några omvägar på vägen. Efter 30 år utomlands hittade jag hem till Sverige 2018 och har nu förverkligat drömmen om ett litet galleri. Den före detta glasskiosken har målats om för att visa en samling bilder och är belägen i Kåseberga på den svenska sydkusten en knapp kilometer ifrån skeppsättningen Ales Stenar rest på 600-talet. Likt vikingarna har jag rest i när och fjärran men jag tog bara bilder med mig hem.  Bläckstråleutskrifterna i begränsade upplagor är utskrivna med HP Vivera arkivbeständigt bläck på Hahnemuhle paper. Vare sig du har möjlighet till personligt besök eller on-line hoppas jag du uppskattar fotografier direkt ifrån fotografen.


Hi, my name is Henry and I am the WonderingViking. I got serious with photography at 18 and have now clocked 40 years in business with a few detours along the way. After 30 years abroad I found my way home to Sweden in 2018 and realized the dream of a small gallery (of sorts).  The former ice-cream shop has been repainted to host a selection of my images and is located in Kåseberga on the Swedish South Coast half a mile from Ales Stenar a stone ship erected in the 7th century. Like the Vikings I have travelled far and wide but I brought only pictures home. The limited edition prints are made in-house with HP Vivera archival inks on Hahnemuhle paper. Whether you visit in person or online I hope you enjoy the photography straight from the photographer.


Image

Bakom varje bild finns en historia  

WonderingViking har en del att berätta

Utvalda och vitt skiljda 

Utskrivet på Hahnemuhle papper med arkivbeständigt bläck 

Bild storlek 60x90 cm (~ 24x36") enbart utskrift med tunn vit kant. Upplaga av 10 (+2APs) 

Bild storlek 40x60 cm (~ 16x24") enbart utskrift med tunn vit kant. Upplaga av 25 (+2APs) 

Andra material och storlekar på begäran 


Image

Behind every picture there is a story  

The WonderingViking has some to tell. 

Eclectic and wide ranging 

Printed on Hahnemuhle paper with archival inks. 

Picture size 60x90 cm (~ 24x36") print only with thin white border. Edition of 10 (+2APs) 

Picture size 40x60 cm (~ 16x24") print only with thin white border. Edition of 25 (+2APs) 

Other materials and sizes on request 


Image