BOOKS


 Tryckta och e-böcker / Printed and e-books


IRAQ between wars cover

IRAQ between wars (tryckt utgåva / print version)


Två sidor av en konflikt, den officiella bilden utav Förenta Nationernas vapeninspektioner  och baksidan dagligt liv i och bortom Bagdad tagna över en 20 års period. Irak dokumenterat.


Two sides of a conflict, the official images from the United Nations Weapons Inspections and the flipside of daily life in Baghdad and beyond made over a 20 year period. Iraq documented.


Hårdpärm / Hardcover

160 sidor/ pages

120 bilder / pictures

25 x 20 cm (approx.10 x 8″)


Buy Print book
IRAQ between wars cover

IRAQ between wars (e-bok / e-book)


Två sidor av en konflikt, den officiella bilden utav Förenta Nationernas vapeninspektioner  och baksidan dagligt liv i och bortom Bagdad tagna över en 20 års period. Irak dokumenterat.


Two sides of a conflict, the official images from the United Nations Weapons Inspections and the flipside of daily life in Baghdad and beyond made over a 20 year period. Iraq documented.


e-bok / e-book

160 sidor/ pages

120 bilder / pictures

pdf format


Buy e-book
Image

WMD Iraq 1991-96 (e-book, pdf format)


1991 gav FNs säkerhetsråd UNSCOM uppdraget att verifiera förstörandet utav Iraks massförstörelsevapen. I fem år  dokumenterade jag arbetet med biologiska, kemiska och kärnvapen samt missiler med en räckvidd över 300 km. 


1991 gave the UN Security Council  UNSCOM the mission to verify the destruction of Iraqs Weapons of Mass Destruction. For five years I documented the work with biological, chemical and nuclear weapons as well as the missiles with a range over 300 km. 


e-bok / e-book

122 sidor/ pages


Buy e-book

Image

AMERICA FIRST (e-book, pdf format)


"Från hav till glittrande hav" 

den stora Amerikanska bilresan

8000 mil, 13 stater, 40 dagar

 NJ, PA, OH, KY, TN, AL, OK, TX, NM, AZ, NV, CA, NY

från Östkusten genom rostbältet,

mellanstaterna, öknar till Västkusten

en ögonblicksbild av USA i Trump tider


"From sea to shining sea" 

the big american roadtrip

5000 miles, 13 states, 40 days

 NJ, PA, OH, KY, TN, AL, OK, TX, NM, AZ, NV, CA, NY

from the East coast through rustbelt,

heartland, deserts to the West coast

a snapshot of America in the era of Trump


e-bok / e-book

240 sidor/ pages

186 bilder / pictures

pdf format


Buy e-book
Image

Öppna Landskap (e-book, pdf format)


en skandinavisk bilresa

den undrande vikingingen på väg

genom Norge till Nordkapp

sedan söderöver till Sveriges ände

människor och platser

landskap och vyer

5000 km i en Volvo


a Scandinavian roadtrip

the wondering viking on the way

through Norway to Nordkapp

and South to the tip of Sweden

people and places

views and vistas

5000 km in a Volvo


e-bok / e-book

62 sidor/ pages

60 bilder / pictures

pdf format


Buy e-book