GALLERIES


"Att resa är den bästa bildningen" 

nyfikenheteten är drivkraften, kameran anledningen att gå runt nästa hörn,
nyckeln som öppnar dörrar, att sträva lite längre, för att få bilden
bilder ifrån fyra kontinenter

"To travel is the best education" 

curiosity is my driver, my camera my reason to go around the next corner
the key to open doors, to go the extra mile, to get the picture
Images from four continents