ALES STENAR, SWEDEN


En skeppsättning som restes för ca 1400 år sedan. Ritualplats eller en solkalender? Debatten fortgår och mysteriet lever.


A stone ship erected  around 1400 years ago.  Cult place or solar calendar? Debated by scholars, the mystery remains.