KÅSEBERGA, SWEDEN


Ett litet före detta fiskeläge på Skånes Sydkust


A small former fishing village on the South coast of Scania