MY STORYImage

It’s in my DNA, 98% Swedish, 2% other Nordic countries.

Jag heter Henry Arvidsson och lämnade Sverige vid 28 års ålder för att komma tillbaka trettio år senare. I mellan tiden hann jag med att vara FN soldat, plugga fotojournalistik på ICP i New York, verifiera förstörandet av Iraks massförstörelsevapen och kemiska vapen runt världen. Sedan 2019 har jag min hemma bas i skuggan av Ales Stenar i Skåne. Hälsa gärna också på  

My name is Henry Arvidsson and I left Sweden at the age of 28 to return thirty years later. In the meantime, I managed to be a UN peace keeper, study photojournalism at the ICP in New York, verify the destruction of Iraq's weapons of mass destruction and chemical weapons around the world. Since 2019, I have my home base in the shadow of Ales Stenar in Skåne, Sweden. Please visit also