POSTERS


Skånska favorit motiv utskrivna på 230 grams matt papper med Vivera bläck.  

Lokal producerat av fotograf Henry Arvidsson 

Garanterat blickfång i varje rum. 

Två storlekar 30x40 cm (bildstorlek 20x30cm) eller 50x70cm (bildstorlek (40x50cm) 

Passar standardramar (ej inkluderad) med eller utan vit kant (som kan skäras bort) 

Utskrift utan fotografens vattenmärke (texten synlig i neder vänstra hörnet i galleriet). Skickas i kartong rulle.  


Scanian favorite motives printed on 230 grams matte paper with Vivera inks  

Locally produced by photographer Henry Arvidsson 

Guaranteed eyecatcher in every room. 

Two sizes 30x40 cm (approx. 12x16") or 50x70cm (approx. 20x28")

Fit standard frames (not included) with or without white border (border can be cut away)

Printed without the photographers water mark (text bottom  left corner visible in the gallery). Shipped rolled in card board roll.


Storleksjämförelse / Size comparison 

30x40 cm (bildstorlek 20x30cm)


30x40 cm, Approx. 12x16" (image size 20x30cm, Approx. 8x12")


Image

50x70cm (bildstorlek 40x50cm)


50x70cm, Approx. 20x28" (image size 40x50cm, Approx. 16x20")


Image

Galleriet visar 30x40cm postern. Bilden på 50x70cm postern är något beskuren upptill eller nertill eftersom förhållandet mellan bredd och höjd är 4/5 istället för 2/3


The gallery show the 30x40cm poster. The image on the 50x70cm poster is slightly cropped  on top or bottom as the relation between width and height is 4/5 instead of 2/3